Odborné sympozium Green Way Day 2019

Každoroční odborné sympozium GREEN WAY DAY se letos uskutečnilo na Zlíchově.

Sešli se odborníci z oblasti vzduchotechniky a topenáři. Společnost ATREA, jako jeden z předních tuzemských výrobců větracích systémů s rekuperací, se účastnila aktivně, a to v podobě několika přednášek vedených Ing. Zikánem.