Předali jsme výherní certifikát šťastnému výherci 4. kola naší soutěže

Od 1.7. do 31.12. loňského roku probíhalo 4. kolo naší velké soutěže o kompletní systém pro vytápění a větrání. Šťastným výhercem hlavní výhry se stal pan Martin Zahrádka z obce Brodce nad Jizerou. Ten si pro svůj dům zvolil klasický systém větrání s rekuperací tepla, s větrací jednotkou DUPLEX 370 EC5 s digitální regulací, která umožňuje řízení na dálku přes internet.

Předali jsme výherní certifikát

Ve středu 24.1. předal výherci Vedoucí obchodu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko pan Tomáš Kott výherní certifikát, na základě kterého získá zpět všechny peníze za nákup výrobků ATREA, což je hlavní výhra v naší soutěži.

Aktuálně probíhá již 5. kolo soutěže

Pozor, od 2.1. do 30.6. 2018 probíhá již 5. kolo soutěže! Uvažujete-li o nákupu systému pro vytápění a větrání, využijte tak kromě nesporných úspor v budoucnu i možnost získat takový systém nyní zcela ZDARMA!

Nákup kompletního systému společnosti ATREA se vyplatí!

Předání výherního certifikátu výherci 4. kola soutěže ATREA

Certifikát výherci Martinu Zahrádkovi předával osobně Vedoucí obchodu pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko pan Tomáš Kott. Předání se zúčastnil i pan Václav Koudelka z firmy Porsenna, která systém instalovala.