Údržba systémů ATREA pro větrání bytů a domů - 1. část

Problematika údržby systému větrání je jedním z nejobvyklejších dotazů, o který se investoři zajímají již v průběhu instalace rekuperace. Samotný princip údržby by měl být předepsán projektantem/montážní firmou s ohledem na použité materiály a typy rozvodů, které budou pro vzduchovody použity.
Pro vyjasnění této velice důležité součásti návrhu se zaměříme na typické řešení potrubních vzduchovodů. Projektanti i montážní firmy velice často tuto stránku návrhu (tj. vitalitu systému větrání v průběhu užívání stavby) opomíjejí nebo jej zcela záměrně ignorují.

Zákon a nařízení o čištění potrubí

RD a byty nemají striktně nařízenou údržbu podmíněnou závazným předpisem – tedy zákonem nebo vyhláškou. V rámci normativních předpisů je možné bližší informace získat z ČSN EN 15780. Úzce to souvisí s právem na tzv. „Nedotknutelnosti obydlí" a obdobně jako stáří a vitalita ostatní technologie v domě je i vzduchotechnika a její části záležitostí pouze majitelů.
Ze strany výrobce tedy můžeme pouze doporučit jistá opatření, kterými by se měli uživatelé řídit a tím udrží vzduchovody čisté po co nejdelší dobu bez nutnosti zásahu servisní firmy.

Základní provedení systému

blank
1
2
3
4
5

TIP/ najetím myši nebo dotykem na barevnou ikonku s číslem položky zobrazíte detaily

1Rovnotlaká větrací jednotka
DUPLEX 250/300 EASY
 • zajišťuje řízené větrání
 • kompaktní jednotka určená pro obytné prostory
 • vysoká účinnost a nízká spotřeba
 • integrovaná základní regulace
 • součástí je dotykový ovladač CPA
2Elektrický předehřev/dohřev
EPO-PTC
 • určený pro předehřev vzduchu
 • protimrazová ochrana
 • není podmínkou použití jednotky Easy
3Systémy podstropních rozvodů vzduchu
 • kruhový rozvod – pevný nebo flexibilní
 • provedení plast/pozink
 • montáž v dutině podhledu nebo zákrytu
 • osazeny tlumiče hluku
4Přívodní koncové prvky
tryskový přívod
 • přivádí vzduch do obytných místností
 • mohou být použity podlahové, stropní nebo stěnové prvky
 • volba prvku dle dispozičního řešení
5Odtahové koncové prvky
talířové ventily
 • osazují se do hygienických prostor jako koupelny apod.
 • umístěny vždy pod stropem
 • usazení na stropě nebo stěně

V 2. části věnované této problematice se zaměříme na Aktivní opatření proti zanášení vzduchovodů a následně ve 3. části se budeme věnovat Zásadám přímého čištění vzduchovodů.