Nové IZT-U zásobníky

S ohledem na zkvalitňování a doplňování našeho sortimentu o nové druhy zařízení a rozsah jejich použití pro jednotlivé realizace si vás dovolujeme upozornit, že došlo k unifikaci stávajících zásobníků tepla IZT. Původní dělení zásobníků na nízké a vysoké provedení nahrazuje univerzální provedení, dělící se pouze podle objemu zásobníku a počtu výměníků vestavěných do IZT. Za zmínku stojí, že výška nových zásobníků je nižší než původní řady a k novým zásobníkům se dodává kvalitnější izolace. Rovněž v rámci vestavných výměníků došlo k navýšení teplosměnné plochy, čímž je zajištěn dostatečný výkon pro přípravu TV i u menších zásobníků.

Charakteristika nových IZT-U zásobníků

1) Objemy zásobníků a jejich výška (bez izolace)

Objem [l] 350 650 950 1450
 Výška [mm] 1881 2112 2104 2004

 2) Počet výměníků v zásobníku

0 Bez výměníků "-" Akumulační/vyrovnávací zásobníky pro topnou nebo chladící vodu.
 1 S 1 výměníkem "T" Zásobník s jedním výměníkem pro ohřev TV.
Se 2 výměníky  "TS"

Horní výměník pro ohřev TV a spodní pro solár.

Tyto dva výměníky nelze použít pro kombinaci předehřev a dohřev TV!

"TT" Dva výměníky ve smyslu předehřev a dohřev TV, oba výměníky jsou v nerezové provedení.
3 Se 3 výměníky "TTS" Tři výměníky, kde dva jsou ve smyslu předehřev a dohřev TV a třetí pro předání energie od solárních panelů.

3) Provedení

P Pravé "P" Dle přístupu k IZT je udává stranu, ze které je napojena topná voda.
L Levé "L"

4) Izolace

Ke všem zásobníkům je nově nabízena přepracovaná izolace. Díky novým materiálům bylo dosaženo snížení tepelných ztrát o 35% oproti předchozí izolaci a to i při zachování stelné tloušťky 100mm . Díky této skutečnosti splňují nové zásobníky přísná kritéria energetické náročnosti a jsou podle objemu zařazeny do energetické třídy B a C, rozdělení je následující:
Energetické štítky
IZT – U 350 / 650


IZT – U 950 / 1450

5) Uložení IZT
Oproti původnímu provedení, ke kterému byl dodáván samostatný podstavec, na který se IZT osazovalo, jsou nové IZT-U zásobníky vybaveny stavitelnými podstavci (celkem tři) přímo na nádrži. Usazení na místo je tak snadnější a rychlejší.

Více informací si můžete prohlédnout v katalogu a ceníku výrobků kategorie RD zde.