Uspořte náklady na větrání, chlazení i vytápění

Systémy ATREA zajišťující řízené větrání s rekuperací tepla. Čerstvý venkovní vzduch je po rekuperaci přiváděn do obytných místností (pokoje, ložnice, pracovny, obývací pokoje).

Z koupelen, WC a kuchyně je odváděn odpadní teplý, vlhkostí a pachy zatížený vzduch, který je po rekuperaci odveden ven z objektu. Cirkulací vnitřního vzduchu přes chladič/ohřívač v jednotce je zajištěno chlazení/vytápění obytných místností. Pro vyšší komfort a nezávislé temperování se do koupelen a zádveří umísťují otopné žebříky.

Jednotka DUPLEX RB5

Rovnotlaké větrání s cirkulací pro rodinné domy a byty

DUPLEX R5

blank
1
2
3
4
5
6
7

TIP/ najetím myši nebo dotykem na barevnou ikonku s číslem položky zobrazíte detaily

1Rovnotlaká větrací jednotka s cirkulací
vzduchu DUPLEX R5
 • zařízení je určeno pro obytné prostory
 • volně stojící nebo podstropní provedení
 • určená pro větrání, chlazení a vytápění
 • integrované výměníky různých provedení
 • vestavný regulační modul
2Tepelné čerpadlo
vzduch/voda
 • vytápění
 • chlazení (přímý výparník ve VZT jednotce)
 • příprava teplé vody
 • lze napojit na podlahové či klasické vytápění
3Zdroj tepla IZT-U (pouze informativní,
možno zvolit různé zdroje tepla/chladu)
 • zdroj tepla/chladu slouží pro zásobování energií jednotky R5
 • mohou být použity i nízkoteplotní zdroje
4Systémy rozvodů vzduchu
ploché kanály
 • instalace do konstrukce podlahy/stropu
 • instalace v dutině podhledu/zákrytu
 • doplněný tlumič hluku
5Přívodní koncové prvky
podlahové mřížky
 • přivádí vzduch do obytných místností
 • mohou být použity podlahové, stropní nebo stěnové prvky
 • mohou být použity i tryskové přívody, dýzy
6Odtahové koncové prvky
talířové ventily
 • osazují se do hygienických prostor jako koupelny apod.
 • umístěny vždy pod stropem
 • osazení na stropě nebo stěně
7Sání cirkulace v objektu
 • zajišťuje vnitřní cirkulaci vzduchu v objektu
 • nejméně jedna mřížka v každém patře
 • umístění u lokálního zdroje tepla (např. krb) a v nejvyšším místě vytápěného/chlazeného prostoru
 • stěnové nebo stropní mřížky


Zařízení je díky unikátní konstrukci a provozním režimům určené pro rovnotlaké větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění nebo chlazení rodinných domů a bytů. Zvláště vhodné využití je u objektů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Díky propracované konstrukci je možné přiváděný čerstvý a cirkulační vzduch dohřívat nebo chladit. K tomu jsou využívány vestavné výměníky, které jsou připojeny na topné nebo chladící zdroje v rámci rodinného domu.
Vestavný, plně digitální, programovatelný regulační modul splňuje všechny požadavky na moderní ovládání vzduchotechnických zařízení. Uživatel má možnost manuálního nebo automatického provozu pomocí multifunkčních ovladačů nebo pomocí komunikačního protokolu TCP Modbus. Zařízení je možné ovládat pomocí osobních PC, telefonů nebo prostřednictvím sítě INTERNET.
Systém je tak zejména vhodný pro uživatele, kteří vyžadují vysokou účinnost rekuperace, nízkou spotřebu a komplexní úpravu teploty vzduchu pro dosažení komfortního klimatu uvnitř domu.

Vhodné produkty

Entalpie

Entalpické rekuperační výměníky

Jsou určené pro jednotky DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Entalpické rekuperační výměníky (ERV) pomáhají zvýšit vlhkost přiváděného vzduchu, především v zimním období, kdy klesá relativní vlhkost vnitřního vzduchu a tím snižují přesoušení interiéru. Entalpické výměníky tepla předávají z odpadního vzduchu do čerstvého přiváděného vzduchu nejen teplo, ale také vysoký podíl vzdušné vlhkosti.

Hlavní výhody entalpických výměníků firmy ATREA:

 • Jednoduchá výměna ve stávajících zařízeních
 • Kompatibilita se všemi velikostmi řady DUPLEX RA5 / RB5 / RK5
 • Zpětný zisk tepla a vlhkosti
 • Komfortnější provoz
 • Provoz bez předehřevu až do - 15°C
Více o produktu Entalpický výměník pro DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Enatlpický výměník

Provozní režimy

 • Rovnotlaké větrání – pouze trvalé větrání bez cirkulace vnitřního vzduchu
 • Periodické větrání – sytém větrá v časových periodách, vždy jednou za hodinu
 • Rovnotlaké větrání s cirkulací – zařízení přivádí čerstvý vzduch z exteriéru a část vzduchu cirkuluje pomocí vestavěné cirkulační klapky
 • Cirkulace vzduchu – jednotka pouze cirkuluje vzduch uvnitř objektu, nevětrá
 • Přetlakový režim – jednotka vzduch do objektu pouze přivádí, intenzivní provětrání např. ve spojení se zemním výměníkem

Rovnotlaké větrání s cirkulací pro vnitřní bazény

DUPLEX RDH5

TIP/ najetím myši nebo dotykem na ikonku zobrazíte detaily

blank
1
2
3
1Rovnotlaká větrací jednotka
s cirkulací vzduchu
DUPLEX RDH5
 • umístěná v technické místnosti oddělené od bazénu
 • používá se pouze pro bazénový prostor
 • zajišťuje větrání a ohřev prostoru bazénu
 • napojena na topnou soustavu v domě
 • neumožňuje chlazení
 • vestavný regulační modul
2Prostor
bazénové
haly
 • oddělený od obytné části domu
 • těsná a izolované obálka
3Rozvod v prostoru bazénu
 • provedený z nerezových trub – systém ATREA
 • přívod ke všem proskleným plochám
 • odvod vč. cirkulace řešen jako centrální z prostoru bazénu
 • možno použít i plastové rozvody

Zařízení je díky unikátní konstrukci a provozním režimům určené pro rovnotlaké větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění vnitřních bazénu a wellness prostor. Díky celonerezovému provedení odolá i velice náročným klimatickým podmínkám těchto prostor. Maximální vodní plocha bazénu je 30 m2, je určeno pro bazény bez slané vody.

Více informací o produktech DUPLEX RDH5

Provozní režimy

 • Rovnotlaké větrání – pouze trvalé větrání bez cirkulace vnitřního vzduchu
 • Rovnotlaké větrání s cirkulací – zařízení přivádí čerstvý vzduch z exteriéru a část vzduchu cirkuluje pomocí vestavěné cirkulační klapky
 • Cirkulace vzduchu – jednotka pouze cirkuluje vzduch uvnitř objektu, nevětrá

Jednotka DUPLEX RDH5

 

Více o systémech ATREA