Otázky a odpovědi

  • Dá se do systému napojit kuchyňský odsavač par (digestoř)?

Ano, dá. Jako výrobce to ovšem nedoporučujeme. Napojení digestoře na větrací systém vyžaduje častější čištění boxu a výměnu filtrů. Hrozí únik mastnot do potrubí a následně do jednotky.

Nejčastější způsob odvětrání kuchyně:

  • cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

Požadovaný výkon zajistí digestoře pracující pouze s vnitřním vzduchem. V digestoři se musí pravidelně měnit filtry, aby odlučovaly tukové částice. Přebytky, které filtr nezachytí, odsaje standardní ventil umístěný poblíž digestoře.

Cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

Cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

Cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

Cirkulační digestoř a standardní odtahový ventil

  • přednostní odsávání

V případě, že investor nechce cirkulační digestoř a chce odsávat přímo ven, umístí se na potrubí přepínací klapka a plným výkonem se odsává z digestoře během vaření (výkon odsávání z kuchyně je dán maximálním výkonem instalované vzduchotechnické jednotky). Na začátku napojení musí být filtrační box ATREA (eliminace zanášení v potrubí). Těsně před rekuperační jednotkou doporučujeme umístit flexibilní hadici na straně odsávaného vzduchu z kuchyně (a jednou za 2–3 roky vyměnit, protože může být znečištěna). Je nezbytné častěji čistit box a měnit filtry. Hrozí únik mastnot do potrubí a pak i do jednotky. Filtrační box ATREA funguje s digestořemi od společnosti FABER.

Přednostní odsávání

Přednostní odsávání

Přednostní odsávání

Přednostní odsávání

  • napojení na venkovní odvod

Nad digestoř se umístí přepínací spřažená těsná klapka s jedním elektropohonem.

Zimní provoz – napojení na řízené větrání s rekuperací (viz přednostní odsávání z kuchyně – možnost 2).

Letní provoz – odstavením rekuperační jednotky se uzavře směr k rekuperační jednotce, odsávání bude probíhat vlastním ventilátorem, přičemž je třeba zajistit přívod vzduchu z exteriéru (vzduchotechnická jednotka neumožňuje chod pouze jednoho ventilátoru). Nevýhody tohoto řešení spočívají v dalším elektrickém zařízení (ventilátor v potrubí), další perforaci objektu (blowerdoor test) a nutnosti řešit odvod kondenzátu z přímého odtahu ven.

Napojení na venkovní odvod - LÉTO

Napojení na venkovní odvod - LÉTO

Napojení na venkovní odvod - ZIMA

Napojení na venkovní odvod - ZIMA

zpět