Otázky a odpovědi

  • Jak zabránit přenosu zvuku mezi místnostmi přes vzduchové kanály a potrubí?

Takzvaným přeslechům lze zabránit rozvětvením vzduchovodů.
Vzduch vedeme z jednotky do rozdělovací komory a z ní samostatnými vzduchovody do jednotlivých místností.

Půdorys domu

zpět