Otázky a odpovědi

  • Když mám rekuperační jednotku, mohu otvírat okna?

Používání vzduchotechniky pro řízené větrání nikoho neomezuje v jeho zvyklostech otevírat okna. Otevřením oken, zejména v zimních měsících, unikne sice teplo, které toto zařízení zpětně využívá, ale to je tak všechno. Přirozeným větráním jednotka nijak netrpí. Výhoda větrání s rekuperací se projeví během nepříznivého počasí, kdy lidé zpravidla nevětrají. Jednotka zajistí dostatečný přísun čerstvého vzduchu pro komfortní bydlení za minimální náklady na dohřátí na pokojovou teplotu.

zpět