Otázky a odpovědi

  • Lze do systému odváděného vzduchu s rekuperací připojit sušičku?

Sušičky se zpravidla umisťují v koupelnách či technických místnostech, tedy tam, odkud vzduch odvádíme. Při samotném větrání se tedy teplý vzduch využívá a napojení do vzduchovodů není potřeba.

zpět