Otázky a odpovědi

  • Lze rekuperační jednotku využít i k chlazení v létě?

Existuje několik možností jak chladit vzduchotechnikou. Každá z nich má svá specifika, přínosy i omezení.

  • První možností chlazení prostoru pomocí systému řízeného větrání s rekuperací je tzv. volné chlazení (chlazení pomocí venkovního chladného vzduchu). Využívá se tehdy, pokud je teplota venkovního vzduchu nižší než aktuální teplota ve větraném prostoru. Ohřev venkovního přiváděného vzduchu v rekuperačním výměníku je v takové chvíli nežádoucí, a proto se vzduchotechnické větrací jednotky vybavují by-passovou klapkou. Tato klapka přesměruje proud vzduchu mimo rekuperační výměník, aby nedocházelo k ohřevu venkovního vzduchu. Podstatné je si uvědomit, že chladicí výkon tohoto způsobu chlazení je závislý na množství větracího vzduchu a venkovní teplotě vzduchu.
  • Druhou možností chlazení vzduchotechnikou je spojení větrací jednotky s rekuperací s externím potrubním chladičem vzduchu. Zdrojem chladu může být venkovní kondenzační jednotka nebo chladná voda připravovaná například tepelným čerpadlem, které slouží primárně pro vytápění objektu. Stejně jako volné chlazení, i toto řešení se potýká s malým chladicím výkonem.

První dvě možnosti narážejí na stejný problém – nedostatek vzduchového výkonu. Větrací jednotky pro rodinné domy mají k dispozici zhruba do 600 m3/h větracího vzduchu, který poskytne asi 2 kW chladicího vzduchu. Pro představu: napustíte si plnou vanu horké vody (představuje byt / dům), necháte přitékat teplou vodu (slunce) a skleničkou 0,2 l budete přilévat studenou vodu do vany. Za jak dlouho se voda ochladí?

Třetí možností je plnohodnotné chlazení. To ovšem vyžaduje větší vzduchové množství, než je potřeba pro větrání. Společnost ATREA proto nabízí speciální větrací vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla DUPLEX R. Větrací jednotka s cirkulací vzduchu dokáže řešit větrání s rekuperací tepla, vytápění a chlazení zároveň.

zpět