Otázky a odpovědi

  • Nebude v ložnici při větrání ohřátým čerstvým vzduchem příliš teplo?

Ne. Teplota čerstvého vzduchu přiváděného z jednotky do domu činí asi 18 °C (při průměrné teplotě v obytné místnosti 20 °C). Ztrátami tepla přenosem (stěnami nebo okny) klesne teplota v místnosti pod 18 °C.

zpět