Otázky a odpovědi

  • Podporuje větrací zařízení i vytápění?

Ne. Rekuperace tepla výrazně sníží množství energie na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde její technické možnosti končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem a případnou infiltrací i ohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Společnost ATREA nabízí větrací systém s cirkulací vzduchu, který je určen pro větrání, vytápění a chlazení s cirkulaci vzduchu — jednotky DUPLEX R.

zpět