Otázky a odpovědi

  • Rekuperace – to netopí?

Představme si zimu – leden. Aby přívodní ventilátor nepřiváděl do objektu venkovní studený vzduch a naopak – odtah neodváděl vytopený vzduch ven – přivádí se do rekuperátoru. Oba proudy vzduchu si předají teplo na tenké teplonosné ploše. Venkovní chladnější vzduch přebere teplo (energii) od znehodnoceného vzduchu, ale aby tento vzduch mohl vytápět, potřebuje více tepla obdobně jako radiátor. V teplonosné ploše je otopná voda s teplotou 60 °C (teplota se může lišit dle dalších parametrů), na straně druhé studený vzduch v místnosti 18 °C. Místnost se vytopí přes teplonosnou plochu (kovový obal radiátoru) tím, že přenese teplo do místnosti. To názorně ukazuje, že na vytápění je potřeba mnohem teplejší vzduch.

Rekuperátor funguje naprosto stejně, pouze se v něm potkávají dva vzduchy oddělené tenkou plastovou deskou. Díky tomu v lednu nevětráme vzduchem -5 °C, ale přivádíme čerstvý venkovní vzduch o teplotě 18 °C, bez jakékoliv přidané energie. Teplonosná plocha je těsná, nedochází tedy ke kontaminaci pachy a jinými znehodnocujícími látkami z odpadního vzduchu (i topná voda radiátorem pouze proteče a nedostává se ven).

zpět