Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 s ohledem na moderní technologie pro vnitřní prostředí budov

První potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru se datují od března roku 2020. Bohužel od té doby slyšíme, čteme a dodržujeme desítky omezení a opatření a nikde se nedočteme o možných dlouhodobých opatřeních z hlediska zajištění zdravého vnitřního prostředí v budovách, ve kterých se shromažďují lidé. Je velmi pravděpodobné, že podobná onemocnění a hrozba epidemií budou přicházet i v budoucnu a není přeci možné jen čekat na další restrikce a omezování svobody obyvatel. O ekonomických důsledcích není nutné psát. Slyšíme je každý den v médiích a z uváděných čísel jde strach a nejistota pro další generace obyvatel České republiky.

Česká republika je velmocí ve vzdělávání, vývoji a výrobě větrání neboli vzduchotechniky pro všechny typy budov. Většina budov, postavených v posledních letech, je vybavena účinným systémem nuceného větrání s rekuperací (zpětným využíváním tepla), které odvádí znehodnocený vzduch a přivádí čerstvý venkovní vzduch bez jakýchkoliv typů virů nebo jiných škodlivých látek. Riziko nákazy Covidem-19, sezónní chřipkou nebo jinou infekční nemocí je tedy daleko nižší oproti nevětraným objektům. Proč tedy jen slyšíme od politiků, epidemiologů a dalších osobností „větrejte" a doposud nevznikl žádný ucelený program podpory pro tento obor? Proč jsou všechny budovy házeny do jednoho pytle a hromadně zavírány?

Dílčí programy podpory přitom existují, stačilo by je jen více propagovat a rozvíjet pro další období.

Zůstaňme ve školství. V současné době je vybaveno několik stovek škol řízeným větrání pro každou třídu, s jistotou zdravého vnitřní prostředí. A každý měsíc přibývají další. A výsledek? Jsou zavřené a děti se učí doma formou distanční výuky.

Řízené větrání s přívodem čerstvého vzduchu snižuje riziko nákazy a odvádí vydýchaný vzduch ze třídy.

Řízené větrání s přívodem čerstvého vzduchu snižuje riziko nákazy a odvádí vydýchaný vzduch ze třídy.

Německo, pro mnohé vzor pokrokových řešení a ekologizace celé společnosti, přišlo s originálním a efektivním řešením zajištění zdravého prostředí ve školách. Kromě povinného školního vybavení musí nosit žáci do školy deky. Dle nařízení, bez ohledu na venkovní teplotu, musí učitel otevřít okna každých dvacet minut. I když se jedná o „německý model", musíme konstatovat, že je tato cesta dlouhodobě neudržitelná, nezdravá a neekonomická.

Článek o opatření v německých školách

(zdroj: Hospodářské noviny z 10/2020)

A jak přistupovat například k obchodním centrům? Většina těchto objektů disponuje nuceným větráním. Při dodržování hygienických pravidel a rozestupů je pobyt ve vnitřních prostorách bezpečný. Bohužel s ohledem na aktuální epidemický stav je nutné zmínit, že návštěva všech typů prodejen bez jakéhokoliv větrání je více riziková i při dodržení povoleného počtu osob na danou plochu.

Samostatnou kapitolou jsou restaurace, považovány za jednu z nejvíce rizikových prostředí pro šíření infekčních nemocí. Na trhu existují systémy, vyvinuté výhradně pro restaurační provozy, které zajišťují trvalý přívod čerstvého vzduchu, s nízkými náklady na provoz. Bohužel tuto možnost využilo doposud jen malé procento provozovatelů.

Viditelným důkazem instalace větrání může být pro klienta potrubí.


Viditelným důkazem instalace větrání může být pro klienta potrubí.

Fakta jsou jasná. Využijme všech dostupných možností pro instalaci nuceného větrání, s cílem zajistit zdravé vnitřní prostředí. Ve špatně větrané místnosti Vás od nákazy ani roušky neochrání.