Uspořte náklady na větrání, chlazení i vytápění

Uspořte na provozních nákladech díky uceleným systémům řízeného větrání s rekuperací tepla, chlazení a vytápění. Ohřívače, případně chladiče, kterými cirkuluje vnitřní vzduch, zajistíte v průběhu celého roku velmi příjemné klima a zdravé prostředí své rodině.
Řízené větrání přivede do vašeho domu čerstvý venkovní vzduch, který je předehřátý v rekuperačním výměníku odváděným odpadním teplým, vlhkostí a pachy zatíženým vzduchem. Využitím již získaného tepla ušetříte náklady na vytápění.
Cirkulací vnitřního vzduchu přes chladič/ohřívač v jednotce je zajištěno chlazení/vytápění obytných místností. Pro vyšší komfort a nezávislé temperování se do koupelen a zádveří umísťují otopné žebříky.

Jednotka DUPLEX RB5

ErP
Nová Zelená Úsporám
Energetická třída A

Příklad rovnotlakého větrání s cirkulací vzduchu pro rodinné domy a byty

DUPLEX R5

blank
1
2
3
4
5
6

TIP/ najetím myši nebo dotykem na barevnou ikonku s číslem položky zobrazíte detaily

1Větrací jednotka s rekuperací tepla
a cirkulací vzduchu DUPLEX R5
 • zařízení je určeno pro obytné prostory
 • volně stojící nebo podstropní provedení
 • určená pro větrání, chlazení a vytápění
 • integrované výměníky různých provedení
 • vestavný regulační modul
2Zdroj tepla a chladu
 • chlazení – systém nutné doplnit o zdroj chladu, který Vám zajistí tepelné čerpadlo – vzduch/vzduch, vzduch/voda, země/voda
 • vytápění – zajistí výše uvedená tepelná čerpadla nebo jakýkoliv typ kotle
3Sání čerstvého vzduchu z exteriéru
 • volitelně systém doplnit o externí předehřev vzduchu
4Přívod čerstvého teplotně upraveného
vzduchu do obytných místností
 • instalace do konstrukce stropu/podlahy
 • plochý kanál / kruhový rozvod – pevný nebo flexibilní
 • provedení plast/pozink
 • montáž v dutině podhledu nebo zákrytu
 • doplnit tlumiče hluku
 • mohou být použity podlahové, stropní nebo stěnové koncové prvky, volba dle preference zda vytápění nebo chlazení a dispozičního řešení
5Sání odpadního vzduchu do VZT jednotky
 • osazují se do hygienických prostor jako koupelny apod.
 • umístěny vždy pod stropem
 • osazení na stropě nebo stěně
6Sání cirkulačního vzduchu do VZT jednotky
 • zajišťuje vnitřní cirkulaci vzduchu v objektu
 • nejméně jedna mřížka v každém patře
 • umístění u lokálního zdroje tepla (např. krb) a v nejvyšším místě vytápěného/chlazeného prostoru
 • stěnové nebo stropní mřížky


Zařízení je díky unikátní konstrukci a provozním režimům určené pro rovnotlaké větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění nebo chlazení rodinných domů a bytů. Zvláště vhodné využití je u objektů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Díky propracované konstrukci je možné přiváděný čerstvý a cirkulační vzduch dohřívat nebo chladit. K tomu jsou využívány vestavné výměníky, které jsou připojeny na topné nebo chladící zdroje v rámci rodinného domu.
Vestavný, plně digitální, programovatelný regulační modul splňuje všechny požadavky na moderní ovládání vzduchotechnických zařízení. Uživatel má možnost manuálního nebo automatického provozu pomocí multifunkčních ovladačů nebo pomocí komunikačního protokolu TCP Modbus. Zařízení je možné ovládat pomocí osobních PC, telefonů nebo prostřednictvím sítě INTERNET.
Systém je tak zejména vhodný pro uživatele, kteří vyžadují vysokou účinnost rekuperace, nízkou spotřebu a komplexní úpravu teploty vzduchu pro dosažení komfortního klimatu uvnitř domu.

Vhodné produkty

Entalpie

Entalpické rekuperační výměníky

Jsou určené pro jednotky DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Entalpické rekuperační výměníky (ERV) pomáhají zvýšit vlhkost přiváděného vzduchu, především v zimním období, kdy klesá relativní vlhkost vnitřního vzduchu a tím snižují přesoušení interiéru. Entalpické výměníky tepla předávají z odpadního vzduchu do čerstvého přiváděného vzduchu nejen teplo, ale také vysoký podíl vzdušné vlhkosti.

Hlavní výhody entalpických výměníků firmy ATREA:

 • Jednoduchá výměna ve stávajících zařízeních
 • Kompatibilita se všemi velikostmi řady DUPLEX RA5 / RB5 / RK5
 • Zpětný zisk tepla a vlhkosti
 • Komfortnější provoz
 • Provoz bez předehřevu až do - 15°C
Více o produktu Entalpický výměník pro DUPLEX RA5 / RB5 / RK5

Enatlpický výměník

Provozní režimy

 • Rovnotlaké větrání – pouze trvalé větrání bez cirkulace vnitřního vzduchu
 • Periodické větrání – sytém větrá v časových periodách, vždy jednou za hodinu
 • Rovnotlaké větrání s cirkulací – zařízení přivádí čerstvý vzduch z exteriéru a část vzduchu cirkuluje pomocí vestavěné cirkulační klapky
 • Cirkulace vzduchu – jednotka pouze cirkuluje vzduch uvnitř objektu, nevětrá
 • Přetlakový režim – jednotka vzduch do objektu pouze přivádí, intenzivní provětrání např. ve spojení se zemním výměníkem

Rovnotlaké větrání s cirkulací pro vnitřní bazény

DUPLEX RDH5-L

TIP/ najetím myši nebo dotykem na ikonku zobrazíte detaily

blank
1
2
3
1Rovnotlaká větrací jednotka
s cirkulací vzduchu
DUPLEX RDH5-L
 • umístěná v technické místnosti oddělené od bazénu
 • používá se pouze pro bazénový prostor
 • zajišťuje větrání a ohřev prostoru bazénu
 • napojena na topnou soustavu v domě
 • neumožňuje chlazení
 • vestavný regulační modul
2Prostor
bazénové
haly
 • oddělený od obytné části domu
 • těsná a izolované obálka
3Rozvod v prostoru bazénu
 • provedený z nerezových trub – systém ATREA
 • přívod ke všem proskleným plochám
 • odvod vč. cirkulace řešen jako centrální z prostoru bazénu
 • možno použít i plastové rozvody

Větrací jednotka s rekuperací tepla, s možností cirkulace vzduchu pro větrání, snižování vlhkosti a teplovzdušné vytápění bazénů. Jednotka se speciální povrchovou úpravou pro slané prostředí. Maximální vodní plocha bazénu je 30 m2.

Více informací o produktech DUPLEX RDH5

Provozní režimy

 • Rovnotlaké větrání – pouze trvalé větrání bez cirkulace vnitřního vzduchu
 • Rovnotlaké větrání s cirkulací – zařízení přivádí čerstvý vzduch z exteriéru a část vzduchu cirkuluje pomocí vestavěné cirkulační klapky
 • Cirkulace vzduchu – jednotka pouze cirkuluje vzduch uvnitř objektu, nevětrá

Jednotka DUPLEX RDH5

 

Více o systémech ATREA