Společnost ATREA pomáhá i v této těžké době

ATREA pomáhá

I přes těžkou dobu nechceme zapomínat na ostatní, kterým můžeme trochu pomoci. Dětské oddělení psychiatrie při Krajské nemocnici Liberec potřebovalo pro tamní děti a adolescenty sportovní vybavení, jelikož sport je důležitou relaxační terapií.
Společnost ATREA se proto rozhodla podpořit toto oddělení nákupem sportovního vybavení v hodnotě přes 9 000 Kč. V době, kdy mají děti a mládež sportu pomálu, jistě na oddělení naplno využijí nejen darované karimatky, ale i boxerské rukavice či pingpongové pálky.

Přímo na oddělení jsme se potkali s velice příjemnými a milými dámami, takže byla dvojnásobná radost celý jejich tým a aktivity trochu podpořit.