Efektivní a ekonomický systém ATREA pro centrální větrání

Společnost ATREA vyvinula a nabízí unikátní, ucelený systém centrálního větrání, založený na centrální vzduchotechnické jednotce a lokálních chytrých VAV regulátorech (SMART boxech), umožňující nezávisle regulovat jednotlivé sekce. Systém je vhodný především pro bytové domy, kancelářské budovy, školy, hotely apod.

Celý systém je možné rozdělit do čtyř základních skupin, kdy všechny jsou vzájemně provázány a dodány jedním výrobcem. Tento fakt zajišťuje investorům, a zároveň projektantům bezproblémový návrh a následně i fungování celého systému.

 1. Centrální vzduchotechnická jednotka může být jakákoliv jednotka DUPLEX s regulací RD5 – např. jednotky řady DUPLEX Multi, MultiEco, Flexi, Roto, Silent atd. Podle konkrétní dispozice může být ve vnitřním nebo i nástřešním provedení. Jednotka může podle potřeb zajišťovat mimo rekuperaci a filtraci i kompletní úpravu přiváděného vzduchu (topení, chlazení).

 2. SMART boxy jsou určeny do každé větrané sekce. Podle velikosti objektu a topologie jich může být k jedné centrální jednotce připojeno od 2 do 63 kusů. SMART box reguluje průtok na přívodu a odtahu z dané sekce tak, aby byl vždy zajištěn rovnotlaký provoz (případně předem definovaný rozdíl průtoku). Na základě volitelně připojených sensorů může být průtok upravován zcela automaticky, případně lze systém ovládat ručně celou řadou ovladačů. Pro rozsáhlejší sekce – např. celý byt – lze přívod dělit a automaticky regulovat zóny (např. denní, noční). Volitelně lze lokálně upravovat i teplotu přiváděného vzduchu (ohřívat).

 3. Efektivní a ekonomický systém ATREA pro centrální větráníKabelové propojení zajišťuje vzájemné propojení centrální jednotky a jednotlivých SMART boxů. Díky vzájemné komunikaci je celý systém trvale a okamžitě řízen tak, aby centrální jednotka dávala přesně potřebné množství vzduchu. Tato průběžná optimalizace vede k výrazné úspoře provozních nákladů (elektřina na pohon ventilátorů, energie na dohřev / chlazení) a mimo jiné se tím docílí i snížení hlučnosti celého systému.

 4. Internetové připojení umožňuje detailní uživatelské ovládání jednotlivých SMART boxů přes chytré telefony a PC. Pro správce pak umožňuje centrální dohled nad celým systémem včetně automatického hlášení poruch.

  V neposlední řadě poskytuje podklady pro rozúčtování nákladů na provoz centrální jednotky na jednotlivé SMART boxy (výhodné především pro bytové domy).

Výhody systému ATREA

 • SMART boxSystémové unikátní řešení SMART boxů s centrální vzduchotechnickou jednotkou
 • Optimalizace výkonu centrální jednotky podle požadavků jednotlivých SMART boxů výrazně snižuje spotřebu energie a hlučnost
 • Sofistikovaný systém regulace všech jednotlivých částí s centrální správou
 • Variabilita umístění díky různým provedením
 • Široká škála použití díky obsáhlé řadě velikostí do 1400 m3/h na jeden box
 • Kompaktní rozměry umožňující instalaci např. do podhledů
 • Přesná regulace průtoku v celém deklarovaném rozsahu použití zajišťující perfektní rovnotlaký provoz systému
 • Široká škála příslušenství připojitelného ke každému SMART boxu zvyšuje uživatelský komfort a dále snižuje provozní náklady
 • Systém centrální správy v úrovni uživatel i správce s mnoha nadstandardními funkcemi (např. možnost rozúčtování nákladů na provoz centrální vzduchotechnické jednotky)