Úsporné a ekonomické systémy větrání i pro školy

Již téměř 30 let je společnost ATREA předním českým výrobcem systémů pro větrání s rekuperací tepla a podpůrných systémů v rámci zdrojů tepla, chladu a systémů vlastní regulace s cílem maximálně zefektivnit provoz systému a usnadnit ovládání pro koncové uživatele.

Větrání ve školách

Jako velkou výzvu společnost vidí v řešení situace vnitřního prostředí ve školních budovách – třídách pro všechny věkové kategorie. Z pohledu vnitřního klimatu – teploty, vlhkosti, koncentrace škodlivin a hluku situace velice často neodpovídá legislativním požadavku natož požadavku na kvalitní prostředí pro vzdělání.

Je nutné si uvědomit fakt, že více jak 60 % školních budov je k dnešnímu dni po rekonstrukci z pohledu obálky budovy, výměny oken, případně výměny zdroje tepla.

Ano, z pohledu zřizovatele zcela logický a správný krok, ovšem co vnitřní prostředí? Otázka, která se řeší velice zřídka a výsledkem je právě stav, kdy ve třídách jsou násobně překračovány koncentrace CO2, hlukové limity apod. Tyto aspekty vedou k sekundárnímu efektu v podobě unavených, nesoustředěných dětí a tím samozřejmě trpí jejích budoucí rozvoj.

Společnost ATREA přináší v rámci firemního portfolia různé varianty větracích systémů právě pro školy.

Vždy se jedná o komplexní systém jak účinně a ekonomicky zajistit přívod čerstvého, filtrovaného vzduchu do tříd tak, aby stav popsaný výše byl minulostí. Ve spolupráci s lokálními partnery v rámci celé ČR je společnost ATREA připravena pomoci s řešením situace ve smyslu komplexní podpory – konzultace, studie, příprava cenových kalkulací, příprava projektů a pomoc s dosažením na dotace.

Výsledkem je funkční systém navržený dle přání zákazníka s jednoznačně pozitivním vlivem na kvalitu výuky s možností dosažení na dotace.

Větrání ve školách

 

DUPLEX 850 Inter jsou jednotky určené pro řízené větrání s rekuperací tepla zejména pro školy a administrativní budovy. Unifikace se netýká jen jednotky DUPLEX Inter samotné, ale také podstatného rozšíření volitelného příslušenství této jednotky.

Jednotka DUPLEX 850 Inter pro školní třídy

Jednotka DUPLEX 850 Inter

 

Pro jednotku DUPLEX Inter 850 druhé generace je možné volit z nabídky třech druhů povrchových úprav.

Univerzálně je jednotka vyráběna ve dvou provedeních (10 / 11 – připojení venkovního vzduchu k jednotce - zprava /zleva) a k ní si klient zvolí preferovaný vzhled jednotek DUPLEX 850 Inter a při výběru vhodného designu se jednotka stává součástí interiéru a není nutné ji zakrývat.

Díky velice tichému chodu nedochází k rušení výuky ve třídě či jednání ve veřejných budovách, byť je jednotka spuštěna na vysoký výkon.

Pořizovací náklady
Design jednotek DUPLEX 850 Inter
Katalog objednávkových čísel naleznete ve vzorníku.