Zaklínadlo s názvem rekuperace

Je větrání s rekuperací vytápění nebo ne? Co to vlastně ta rekuperace je? A jak funguje? Pokud ji budu mít, můžu zároveň větrat okny nebo ne? Jak je to s větráním a šířením nemocí? Tyto i další otázky se objevují stále dokola. Pro úplné začátečníky v této problematice jsme připravili krátký příspěvek, který může sloužit i pro upevnění základních faktů s těmito systémy. Článek byl dále použit i pro časopis Dřevo&stavby 3/2018.

Pohled odborníka

Na otázky související s problematikou rekuperace odpovídal ing. Martin Bažant, produktový a projektový manažer pro bytové větrání a vytápění ATREA s.r.o.

Jaký je vlastně princip řízeného větrání a rekuperace tepla?

Schéma rekuperaceŘízené větrání zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu v čase. Nespoléhá se pouze na občasné otevření oken, které je v dokonale izolovaných domech včetně dřevostaveb nedostačující. Díky dvojici ventilátorů se do objektu dostává přesná dávka vzduchu. Systém se pak často spojuje s čidly kvality vzduchu, které jsou schopny měnit průtoky podle měnící se koncentrace (CO2), vlhkosti a odérů vznikajících uvnitř bytu (WC, koupelny, kuchyně).
Rekuperace (zpětné získávání tepla) je doplněna právě mezi oba ventilátory a tím zefektivňuje celý koncept i po stránce finanční.
Jednotky lze zpravidla různě naprogramovat. Uživatelsky nejkomfortnější je plně automatické spínání větrání pomocí čidel kvality vzduchu (CO2, vlhkosti), které vyhodnotí, jaký výkon byt v danou chvíli potřebuje a podle koncentrace výkon v čase mění. Další možností je spínání výkonu tlačítkem (typicky WC, koupelna), které však neumožní změny výkonu v čase, jako je tomu u čidel. Každá jednotka má možnost tzv. „týdenního programu", ve kterém si uživatel nastaví čas a výkon spínání. Toto nastavení je hrubší a je nutné počítat s tím, že uživatel bude korigovat své nastavení pouze sugestivně a po delší dobu užívání.

Jak to všechno dohromady funguje?

Rekuperační jednotka začne větrat automaticky nebo podle týdenního nastavení a začne přivádět vzduch dovnitř a odsávat ven. Důvody větrání mohou být různé – odvod odérů z kuchyně při vaření, odsávání z koupelny pro odvod vlhkosti nebo přívod čerstvého vzduchu do ložnic během noci.
Čerstvý venkovní vzduch přejde přes rekuperátor a proti němu vede proud s odvodním znehodnoceným vzduchem z bytu. Každý vzduch má svoji samostatnou trasu, proto se tyto vzduchy nikdy fyzicky nepotkají (nemísí se), pouze si předají teplo. Předání probíhá přes stěnu rekuperátoru, tvořenou tenkými vrstvami plastových desek.
Každá větrací jednotka má v základu filtraci, díky které zbavujeme vzduch prachových a jiných jemných částic, které venkovní vzduch obsahuje. Tuto funkci oceňují zejména astmatici a alergici, pro které je prakticky nemožné v době výskytu alergenů ve vzduchu otevírat okna a vyvětrat.

Kudy vedou vzduchovody?

Vzduchovody jsou vedeny nejčastěji v podhledech. Od jednotky vede hlavní rozvod středem domu a do místností se napojují buď přívody, nebo odsávání. Přívodní čerstvý vzduch se napojuje do pobytových místností (obývací pokoje, ložnice, pracovny) a odsávání probíhá z odpadních místností (koupelny, WC, kuchyně).
Dbá se na to, aby vzduchotechnika nezpůsobovala hluk a nešířila ho po domě. Díky vhodnému připojení a útlumovým prvkům v potrubí nevznikají ani přeslechy, ani vysoká hlučnost od ventilátorů. Díky tomu dům větrá optimálněji (rovnoměrné dávky vzduchu po celý den) a bez hlučnosti z venkovního prostředí (městské a příměstské části).

Lze nucené větrání instalovat dodatečně, do již hotové dřevostavby?

Dodatečné instalace se běžně provádějí bez výraznějších omezení, pouze možnosti trasovaní rozvodů jsou omezenější s ohledem na již hotovou stavbu. Pro rekonstrukce jsou určeny konkrétní distribuční prvky (dýzy), aby se nemusel kvůli vzduchotechnice přestavovat celý dům.

Může nucené větrání přenášet pachy například z kuchyně do ostatních místností v domě? Nebo například bacily, pokud bude v jedné místnosti nemocný člen rodiny (rýma, viróza...)?

Odváděný a přiváděný vzduch se mezi sebou nemísí, jsou vedeny odděleny, proto nemůže dojít k přenosu pachů. Naopak řízené větrání vás pachů zbavuje. Umožňuje totiž větrání i v době, kdy doma nikdo není. Pokud je nějaký člen rodiny nemocen, dokážete pomocí jednotky zajistit vyšší výměnu vzduchu a tím snížit koncentraci bacilů ve vzduchu (sníží se riziko přenosu). Zároveň je důležité zmínit, že ne všechny nemoci jsou šířeny vzduchem.