Zdravé vnitřní prostředí v bytových domech bez vydýchaného vzduchu, virů a nežádoucí vlhkosti

V domácnostech trávíme většinu času svého života. Přibližně 1/3 dne prospíme. A proto je kvalita domácího prostředí velice důležitá. Některé z parametrů vnitřního prostředí, jako je vzduch, který dýcháme, hluk, který nás obtěžuje, ale také teplo nebo chlad, který nás vyvádí z pocitu pohody, umí u budov s dobrou izolací zajistit systémy nuceného větrání s rekuperací tepla od společnosti ATREA.

Na trhu se vzduchotechnickými systémy působí ATREA již od roku 1990. Za tu dobu vlastními silami vyvinula, vyrobila a do konkrétních realizací dodala několik generací systémů nuceného větrání s rekuperací tepla, a to i s doplňkovými funkcemi jako je ohřev nebo chlazení.

Výrobky firmy ATREA jsou určeny pro širokou škálu developerských záměrů. Větrací jednotky s rekuperátory tepla jsou díky své kompaktnosti, variabilní konfiguraci napojovacích hrdel a širokému rozsahu větracích výkonů vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Ve spojení s jedinečnou elektronickou regulací tak vznikají systémy, které jsou určeny pro bytové domy, stavby občanské vybavenosti, kancelářské a průmyslové výstavby, pro velkokuchyně nebo gastrocentra a neposlední řadě i pro rodinné domy.

Velkou výzvou pro vývojové oddělení ATREI bylo připravit systém nuceného větrání pro bytové domy. Každý byt je totiž během dne jinak využíván, byty jsou různě veliké, rodiny mají různý počet členů a  ýjimkou nejsou ani občasné návštěvy. Současně bylo nutné zohlednit fakt, že ne každý uživatel bytu se chce starat o údržbu vzduchotechnického systému.

Nakonec vznikla dvě funkční řešení. Prvním z nich je centrální systém, který se opírá o provozování jedné vzduchotechnické jednotky pro určitý počet bytů. Toto řešení našlo uplatnění v Ecocity v Malešicích nebo v bytovém domě v Hloubětíně. Druhým řešením je decentrální systém, jenž je postaven na malých vzduchotechnických jednotkách v každém bytě. Příkladnou realizací je bytový dům Habitat v Bohdalci nebo bytový komplex VIVUS v Uhříněvsi.

Centrální systém větrání

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla je zpravidla umístěna na střeše budovy nebo v jejím suterénu. Tato jednotka filtruje čerstvý vzduch a teplotně ho upravuje, ventilátor jej pak tlačí do centrálního vzduchotechnického potrubí. Na rozhraní centrálního vzduchotechnického rozvodu s byty je instalován regulátor průtoku vzduchu, ze kterého už odchází čerstvý vzduch do konečného místa určení, tj. do obytných místností. Vzduchotechnické rozvody pro odsávání znehodnoceného vzduchu jsou řešeny obdobným způsobem.

V nabídce jsou dva typy regulátorů, a to buď chytrý „SMART box", nebo jednodušší „EASY box".

EASY box – proč ano?

 • EASY box je jednodušší zařízení, které se v rámci celého vzduchotechnického systému chová jako samostatně fungující prvek. Výkon centrální jednotky je řízen tak, aby v centrálním vzduchovodu byl zaručen konstantní tlak.
 • Ke vzduchotechnickému systému lze připojit libovolný počet EASY boxů, kapacita je omezena pouze výkonovými možnostmi centrální jednotky.
 • EASY boxy mají menší prostorové nároky pro instalaci v porovnání se SMART boxy.
 • K EASY boxu je možné připojit jedno čidlo kvality vzduchu a jeden spínač pro sepnutí intenzivního větrání
 • Nižší pořizovací náklady na celý systém v porovnání se SMART boxy.

SMART box – proč ano?

 • SMART box je daleko vyspělejší prvek, který komunikuje s centrální vzduchotechnickou jednotkou. Díky této komunikaci je optimalizován výkon centrální jednotky, a tudíž i objem protékajícího vzduchu. To má pozitivní vliv na:
  • spotřebu elektrické energie na provoz centrální jednoty
  • hluk vznikající na škrtících klapkách bytových regulátorů průtoku vzduchu.
 • SMART box lze ovládat přes web bez nutnosti instalace jakéhokoliv nástěnného ovladače v bytě.
 • Vzduchovody se SMART boxy lze na úrovni bytu osadit zónovými klapkami. Ty efektivně distribuují čerstvý vzduch v rámci bytu, kdy společné prostory jsou intenzivněji větrány během dne a ložnice naopak v noci.
 • SMART box umožňuje připojit více spínačů a čidel kvality vzduchu pro intenzivní větrání.
 • Vzduchotechnický systém se SMART boxy umožňuje rozpočítat náklady na provoz centrální jednotky podle procenta využití systému jednotlivými byty.

Decentrální systém větrání

Pokud vnitřní dispozice domu nejsou omezujícím parametrem, tak je možné umístit malou „lokální" větrací jednotku s rekuperátorem tepla přímo v bytě. Jednotka se zpravidla instaluje do technické místnosti bytu, nebo v podhledu chodby, koupelny či toalety. I tak je nutné řešit instalaci centrálního potrubí přes všechna podlaží, a to minimálně pro odvod vzduchu. Přívod čerstvého vzduchu může být řešen jednodušším způsobem z obvodové stěny budovy.

Samotná větrací jednotka pak zajišťuje filtraci vzduchu a teplotní úpravu. K této jednotce lze podle stupně vyspělosti regulace připojit pomocné řídící a ovládací prvky, jako jsou čidla kvality vzduchu, spínače intenzivního větrání nebo zónové klapky. Při volbě nejvyšší řady regulace lze ponechat ovládání jen na úrovni webového rozhraní, bez nutnosti instalace nástěnného ovladače.

Jaký systém tedy zvolit? Centrální či decentrální?

ATREA nabízí oba systémy, aniž by ze své strany preferovala jedno nebo druhé řešení. Rozhodnutí totiž záleží na mnoha okolnostech, například na prostorových možnostech pro umístění větracích jednotek, regulačních boxů a tlumičů hluku, dále na počtu větraných bytů, či zda je potřeba řešit individuální požadavky na filtraci vzduchu. Nelze opomenout ani finanční stránku věci, kdy je vhodné zohlednit jak pořizovací náklady, tak i budoucí provozní náklady a způsob provádění servisních činností.

ATREA si je vědoma komplexnosti problematiky. Proto nabízí rozsáhlý zákaznický servis od fáze konzultační, přes fázi projektovou, realizační, zprovoznění VZT až po následný záruční a pozáruční servis. Na spolupráci s Vámi se těší technický a obchodní tým ATREA.