Změny v programu Nová zelená úsporám


Dotační program Nová zelená úsporám


Nová zelená úsporám nově nabízí od 15.10.2018 dotace i na výstavbu nového rodinného domu v nízkoenergetickém standardu s rekuperací tepla.

Dále umožňuje získat dotace na zateplení svépomocí, venkovní stínící techniku, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet.

 

Na dotaci B.0 ve výši 150.000 Kč můžete dosáhnout už při výstavbě nového rodinného domu v nízkoenergetickém standardu, když dosáhnete níže uvedených energetických parametrů budovy a instalujete systém nuceného větrání s rekuperací tepla.

Požadované parametry v oblasti podpory B.0:

Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Podoblast podpory B.0
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
-
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m-2.K-1]
≤ Urec
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max
[°C]
≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano

Podrobné podmínky dotačního programu jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách SFŽP Nová zelená úsporám.