Otázky a odpovědi

  • Jde napojit na rekuperaci systém pro odsávání zápachu z WC mísy?

Toto zapojení společnost ATREA nepodporuje, ale je řešitelné po dohodě s projektantem. Souběžný provoz WC mísy a rekuperační jednotky je poměrně složitý. Pokud je v provozu jen WC, mohlo dojít k přenosu pachů, například do koupelny, zádveří či kuchyně. Dalším nebezpečím je čpavek, který může porušit vzduchotechnické rozvody.

zpět