Otázky a odpovědi

  • Mohu umístit jednotku a rozvody na půdu?

Pasivní rekuperace funguje na principu zpětného získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do které z druhé strany vstupuje odpadní vzduch z objektu o tepltoě okolo 21 °C. Oba vzduchy jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného vzduchu do přívodního. Přes stěny kanálků přechází teplo z odpadního vzduch do vzduchu přívodního a předehřívá jej.

Při umístění jakékoliv jednotky VZT na neodizolovanou půdu nebo jiný prostor, který není součástí tepelné obálky, nepracuje jednotka správně.

Odpadní vzduch ztrácí svou teplotu již před vstupem do rekuperátoru, a to z toho důvodu, že jednotka stojí v chladném prostředí. Při účinnosti rekuperace 88 % je výstupní teplota vzduchu 18 °C (exteriér -2 °C; interiér 21 °C) při umístění v rámci tepelné obálky domu. Při umístění jednotky a izolovaných rozvodů VZT na nezateplenou půdu je výstupní teplota vzduchu 11 °C (exteriér -2 °C; interiér 12 °C).

Tím se zvyšují finanční náklady nejen na ohřev přívodního vzduchu k dosažení požadované komfortní teploty v pobytových místnostech, ale i na nutnost izolování rozvodů VZT a na další doplňky k jednotce, které zabraňují například zamrznutí rekuperátoru v zimním období a na odhlučení stropu mezi půdním prostorem a obytným prostorem. V neposlední řadě dochází k narušení parozábrany objektu.

Z těchto důvodů doporučuje společnost ATREA své jednotky DUPLEX instalovat pouze ve vnitřních prostorách v rámci tepelné obálky budov (prostory s teplotou od 10 °C do 45 °C a relativní vlhkostí do 60 % při teplotách 10–20 °C).

Příklad

zpět