Otázky a odpovědi

  • Může si investor instalovat větrací zařízení svépomocí?

Ano, může. Jako výrobce ovšem doporučujeme, aby pro správnou funkčnost systému byla zpracována projektová dokumentace. Zprovoznění samotného systému musí provést odborná společnost. Jako výrobce bychom také chtěli upozornit na to, že pokud nefunguje systém jako celek a jednotka je prokazatelně v pořádku, reklamaci lze uplatnit pouze na jednotku samotnou.

zpět