Otázky a odpovědi

 • Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

Vzduch v zimě je vždy suchý a nic na tom nemění ani fakt, že k větrání použijete rekuperační jednotku. Tím, že se vzduch ohřeje, vlhkost nezíská. Otázka by měla spíše znít: Jak v zimě větrat, aby nedocházelo k přesušení vzduchu?

Vysoušení zamezí nižší přívod suchého vzduchu do objektu, díky čemuž problém s vlhkostí nenastane.

 1. Omezením přívodu čerstvého vzduchu – AUTOMAT
  Sníží se objem větracího vzduchu. Větrání pak probíhá pouze nárazově v případě potřeby – na základě signálu z čidla CO2 v ložnici, stiskem tlačítka při použití hygienického zázemí nebo kuchyně a v době nepřítomnosti osob pravidelné krátké provětrání každou za hodinu.
 2. Pomocí vnitřní cirkulace domu – DUPLEX R
  Díky cirkulaci se vzduch smíchá i se vzduchem z prázdných místností a nemusí se tedy tak často větrat.
  Typická aplikace: při potřebě nočního větrání se vzduch nasaje z obývacího pokoje, který v tu chvíli nikdo nevyužívá a není tam vydýcháno, a použije se k provětrání nočních zón. Tím se sníží koncentrace CO2 při současném využití celkové vzduchové kapacita domu bez nutnosti přívodu suchého vzduchu. Větrání z venkovního prostředí se spustí až tehdy, kdy CO2 vzroste na vysokou mez a cirkulace je nedostačující.
  Podstatným kladem takového řešení jsou finance. Zvlhčování je nákladné s ohledem jak na pořízení zvlhčovacího systému, tak na výdaje za energie a údržbu. Pokud dům nastavíme tak, aby zvlhčování vzduchu nepotřeboval, odrazí se to citelně do ekonomiky provozu.
 3. Pomocí entalpického výměníku
  Entalpické rekuperační výměníky (ERV) pomáhají zvýšit vlhkost přiváděného vzduchu především v zimním období, kdy klesá relativní vlhkost vnitřního vzduchu, a tím snižují přesoušení interiéru. Entalpické výměníky předávají z odpadního vzduchu do čerstvého přiváděného vzduchu nejen teplo, ale také vysoký podíl vzdušné vlhkosti.

zpět