Otázky a odpovědi

  • Zašpiní se vzduchovody v průběhu doby používání?

Vzduch se po vstupu do objektu dostává přímo k rekuperační jednotce a nejdříve prochází filtry, které z něj odloučí prachové částice (třídy G4 nebo F7). Tím chráníme jak vnitřní části samotné rekuperační jednotky, tak i vzduchovod na ní napojený (přívodní potrubí po domě).

Filtrační schopnost je dána zejména pohltivostí (čistotou filtru). Pro dlouhodobé účinné odlučování je filtry pravidelně měnit. Společnost ATREA uvádí základní životnost pro výměnu 2–3 měsíce. Podle místa a míry znečistění venkovního vzduchu je možné interval přizpůsobit (například na Ostravsku jednou za měsíc).

Interval výměny filtru si nemusí uživatelé pamatovat. Rekuperační jednotky na výměnu upozorní. Po uplynutí nastaveného intervalu se na ovladači rozsvítí signalizace pro výměnu a svítí, dokud výměna neproběhne. Na displeji se objevuje piktogram, na manuálních ovladačích světelná dioda.

zpět