Rozhovor s dalším majitelem využívajícím systém ATREA

Podrobnosti ke stavbě a použité technologii

Vlastník – pan B. (Bohumín) si v roce 2016 (kolaudace) postavil dvoupodlažní dům.

Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu je kondenzační plynový kotel.

Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací pomocí vzduchotechniky – jednotka typ DUPLEX 390 ECV4.

Rozhovor s majitelem využívajícími systém ATREA

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodoval? Věděl jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Kondenzační plynový kotel byl v plánu od začátku stavby, o možnosti využití rekuperace jsem se dozvěděl až v průběhu realizace stavby.

Proč jste si nakonec pořídili systém větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Prvotní informace o rekuperaci jsem se dozvěděl na výstavě Infotherma, kde jsem získal základní informace. Kolega z práce, který řešil možnost využití rekuperace mi, doporučil pana K., který mi vysvětlil veškeré podrobnosti a následně jsme se domluvili na spolupráci. Plánovali jsme potomka a jelikož ovzduší není v Moravskoslezském kraji nejlepší, tak jsme se rozhodli pořídit si větrání s rekuperací.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání?
Úspora nákladů na vytápění, možnost pohodlně vyvětrat celý dům, možnost využití vnitřní cirkulace pro rozvod tepla od krbu do ostatních místností.

Pozn. výrobcesystém větrání je doplněn o přepínací klapku na trase sání venkovního vzduchu + doplněno cirkulační potrubí pro nasávání vzduchu od krbu. Jednotka pak umožňuje na manuální sepnutí protáčení vnitřního vzduchu bez větrání. Souběh větrání + cirkulace není možný.

Co hlučnost zařízení - budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Technickou místnost máme umístěnou v prvním patře, kde máme dětské pokoje a ložnici. Pokud rekuperace běží do 40 % výkonu, tak jednotka není slyšet, dokonce ani v noci. Při vyšším výkonu jde slyšet pouze snesitelné šumění.

Jak jinak byste charakterizoval vlastnosti/charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Pohodlné větrání domu bez nutnosti otevíraní oken.

Máte systém od roku 2016. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Rekuperaci máme čtvrtým rokem a zatím jsme spokojeni, vše běží bez problému.

Po zkušenostech, které máte - pořídil byste si řízené větrání znovu?
Rekuperaci bych si určitě pořídil znovu, zvlášť v Moravskoslezském kraji, kde je nejhorší ovzduší, tak aspoň nějaká malá možnost „filtrovat" vzduch. Trochu mě zklamalo noční předchlazení, myslel jsem si, jak v letních měsících vychladím přes noc dům, ale je tam nastaven nějaký rozdíl teplot, který je v létě těžko dosažitelný, takže rekuperace v tomto režimu přes noc moc neběžela.

Pozn. výrobce: Bohužel většina klientů nerozlišuje při chlazení/zchlazování, zda se jedná pouze o teplotu přívodního vzduchu, anebo jakým vzduchem a průtokem zajistí požadovanou teplotu v prostoru. Projektant by měl upozornit co jim systém přinese. Pro řízení vnitřní prostorové teploty v domech slouží řada jednotek DUPLEX R_, která obsahuje nezávislou vnitřní cirkulaci s chladičem. Vychladit dům pouze větracím nočním vzduchem nedocílíme, pokud bude průtok pouze na hygienickém minimu.

Konkrétně jsme tomuto tématu věnovali v samostatném článku nazvaném Řízené větrání a chlazení dostupný zde.

Návrh na zlepšení
Hodně bych využil funkci časovač, kdy bych si při odchodu z domu nastavil, že má jednotka větrat na určitý výkon a po určitou dobu, např. hodinu na 100%.

Pozn. výrobce: Jednotky 4 řady EC/ECV se dodávaly ve dvou variantách regulací. 1 – regulace analogová (ta není programovatelná), 2 - digitální (tedy programovatelná). Pokud tedy byla zvolena levnější analogová regulace, není možné využít požadované programování v čase. Již na začátku je potřeba si zvolit jednotku, byť dražší, ale s digitální regulací, která i v budoucnu umožňuje více variant řízení, či zapojení dalších čidel. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultace s našimi techniky, kteří vysvětlí výhody nebo doporučí konkrétní regulaci do objektu.

Několikrát se nám už stalo, že jsme při odchodu kolem poledne nastavili jednotku na větrání a při příchodu večer domu jsme měli zápach v celém domě, protože někdo začal topit, něco pálit nebo třeba i grilovat.

Pozn. výrobce: Bohužel větrací jednotky nedokážou čerstvý vzduch vytvořit, jsou pouze nositelem venkovního vzduchu. Pro optimální vyhodnocení vzduchu a jeho vypínání může sloužit řízení podle CO2. V případě, že majitelé opustí byt, jednotka sníží koncentraci na čistý vzduch 600 PPM a dále přeruší větrání. Jednotka znovu naběhne po návratu domů, kde bude stále čerstvý vzduch (není ničím znehodnocen). Pokud je venkovní vzduch často znečištěn a uživatelé si přesto přejí větrat, je možné využít filtry s uhlíkem, či boxů s aktivním uhlím. Uhlí vzduch částečně upraví / zbaví pachů. S touto filtrací je nutné počítat již při projektu, protože představuje značnou tlakovou ztrátu.