Rozhovor s dalším majitelem využívajícími systém ATREA

Podrobnosti ke stavbě a použité technologii

Vlastník – manželé H. (Bruntálsko) si před téměř 5 lety koupily a pomalu rekonstruují třípodlažní řadový dům (kolaudace v roce 1978).

Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu je kotel na tuhá paliva.

Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací pomocí vzduchotechniky - jednotka typ DUPLEX Easy 300.

Rozhovor s majitelem využívajícími systém ATREA

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodoval? Věděl jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Ano, o možnostech vytápění přes větrací systém jsem věděl, ale protože máme dům v oblasti s výpočtovou teplotou -18°C, tak jsme tento typ vytápění zavrhli, stejně jako jsme zavrhli tepelné čerpadlo.

Proč jste si nakonec pořídili systém řízeného větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Vždy mi připadalo krajně neefektivní vytápět místnosti a pravidelně je ochlazovat větráním. Kde jsem zaregistroval informaci o řízeném větrání, to si již nepamatuji, ale ihned mne zaujalo a začal jsem si shánět podklady.

Jaké byly první zkušenosti se systémem teplovzdušného vytápění? Je ovládání složité?
Ovládání složité není, jediný problém je regulace při distribuci objemu vzduchu z důvodu větrání dvou pater, kdy nemáme možnost regulovat objem přiváděného vzduchu do jednotlivých místností. Systém používáme v období podzim-zima-jaro, když je topná sezóna.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání/vytápění?
Jednoznačně je to snížení nákladů na vytápění a odstranění přebytečné vlhkosti z bytových prostor. Další výhodou je tzv. promíchání vzduchu a rovnoměrnější vyrovnání teplot v jednotlivých částech domu. Dokud jsme neměli zprovozněné větrání s rekuperací, tak se kotel mohl tzv. zbláznit v okamžiku, kdy jsme otevřeli okna a okamžitě poklesla snímaná teplota na čidle umístěném v obytné místnosti. Při větrání s rekuperací nás netrápí vlhkost na oknech a plísně v rozích oken, stejně tak nás netrápí srážení vzdušné vlhkosti na nejchladnějších místech uvnitř domu, zvláště v rozích koupelen. Stejně tak dokáže větrání odstranit vlhkost ze vzduchu při sušení prádla.

Co hlučnost zařízení - budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Při max. výkonu je rozvod hlučný, ale tento výkon nepoužíváme a už vůbec ne v nočních hodinách. Na noc máme nastavené větrání s ohledem na maximální účinnost rekuperace a není slyšet chod ventilátorové jednotky. Při správném návrhu potrubí, která vedou do jednotlivých místností, dojde k utlumení přenášeného hluku z jednotky.

Jak jinak byste charakterizoval vlastnosti/charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Elegantní možnost pro lidi, kteří potřebují pravidelně větrat. Elegantní možnost pro lidi, které trápí vlhkost v bytě a plísně od vlhkosti. Elegantní možnost pro lidi, kteří chtějí ušetřit na vytápění domu.

Máte systém 3. rok. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Prozatím jsme neměli žádný problém, jen měníme pravidelně filtrační vložky.

Po zkušenostech, které máte - pořídil byste si řízené větrání znovu?
Ano, pořídil, byť s drobnými úpravami. Ale to je normální, že po bitvě je každý generál a zpětné ví, co se mělo udělat jinak. My jsme byli bohužel limitování dispozičním řešením rekonstruovaného domu, s čímž se majitel nového domu nesetká. Jednotku máme umístěnou ve sklepní části pod obytným patrem a toto rozmístění mi plně vyhovuje.