Rozhovor s dalším majitelem využívajícími systém ATREA

Podrobnosti ke stavbě a použité technologii

Vlastník – pan M. (Opava) si v roce 2016 (kolaudace) postavil jednopodlažní bungalov.

Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu je kondenzační kotel.

Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací pomocí vzduchotechniky – jednotka typ DUPLEX 390 ECV4.D.

 

Rozhovor s majitelem využívajícími systém ATREA

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodoval? Věděl jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Přemýšlel jsem nad tepelným čerpadlem. Bez možnosti získat jakoukoli dotaci jsme však zvolili kondenzační kotel. Teplovzdušnému vytápění jsme nevěnovali pozornost, chtěli jsme vytápění v podlaze.

Proč jste si nakonec pořídili systém řízeného větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Několikrát jsem navštívil výstavu Infotherma, kde byly prezentace také rekuperačních systémů. Vždy jsme doma dost větrali, abychom se vyvarovali plísním a „těžkému", vydýchanému vzduchu. Řízené větrání byla příležitost, jak větrání zautomatizovat a zároveň si nepouštět v zimě dovnitř ledový vzduch.

Jaké byly první zkušenosti se systémem řízeného větrání? Je ovládání složité?
Automatické větrání je velmi pohodlné. Příjemné je dodatečné sepnutí tlačítky z koupelen a WC pro případné krátkodobé vyvětrání. Nastavení je intuitivní a dá se provádět přes webovou stránku.

Pozn. výrobce: konfigurace ovládání se navrhuje individuálně do každého domu. Níže jsou uvedeny varianty nejběžnějšího ovládání
a) Mezi standardní prvky ovládání patří

  • spínače z pro zvýšení výkonu větrání (např. WC/koupelen/kuchyní)
  • ovladače pro nastavení výkonu větrání (programovatelné s pamětí / manuální)
  • senzory kvality vzduchu (např. CO2 nebo cigaretového kouře)
  • připojení webu* (pokud jej regulace umožňuje)

Mezi sofistikovanější ovládací prvky patří (vyžadující i návrh a přizpůsobení potrubní sítě)

  • zónování (možnost přívodu pouze do určité části objektu; typicky dělení na noční a denní část; minimalizace otáček ventilátorů a tím nižší hlučnost)
  • možnost zvýšeného odtahu u jedné z odpadních místností (pro možnost dvojího výkonu odsávání z místnosti – typicky pro kuchyni, min a max)
  • možnost cirkulace v domě (v případě rozvodu tepla od krbu nebo vyrovnání koncentrací v objektu aj.)

Konkrétní ovládání předpisuje projektant po dohodě s investorem. V jednotkách DUPLEX je poté zvolena odpovídající regulace, aby všechny prvky uměla ovládat.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání/vytápění?
Největší přínos pro nás je automatické větrání při zachování pokojové teploty.

Co hlučnost zařízení - budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Při 100 % výkonu je jednotka slyšet, ale máme nastaveno na denní dobu, kdy jsme mimo dům, a tudíž to nevadí. Když jsme doma, máme výkon omezen na 60 %, kdy jednotku nevnímáme. Při absolutním tichu v noci větráme na 45 %, jednotka není slyšet.

Pozn. výrobce: Hluk zařízení a hluková jsou součástí projektu vzduchotechniky. Při obavách klientů, kteří ještě nemají zkušenosti se systémy řízeného větrání a zároveň chtějí předejít problémům s možnou hlučností, lze navrhnout i nadstandardní opatření, které hlučnost prakticky zamezí.
Mezi tato opatření patří např. zónování přívodního vzduchu. V noční době lze uzavírat přívodní větev do nevyužívané části domu (denní části) a tím podstatně snížit otáčky jednotky v noční době, která bude pracovat s nižšími průtoky vzduchu a tím bude i vznikat podstatně nižší hlučnost.

Jak jinak byste charakterizoval vlastnosti/charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Po domě máme v podlaze a ve stropě rozvody pro přisávání a výdechy vzduchu. Zároveň máme jeden sací a vyfukovací otvor vyveden přes fasádu ven. Všechny rozvody jsou napojeny k rekuperační jednotce, která dle nastaveného programu spouští větrání: nasává vzduch z venku a vyfukuje ten zevnitř. Pokud je zimní období, je zařazen rekuperátor, který předehřeje venkovní vzduch, tak se pouští do interiéru vzduch o teplotě blízko pokojové.

Máte systém od roku 2016. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Zatím jsme neřešili žádné problémy.

Po zkušenostech, které máte - pořídil byste si řízené větrání znovu?
Řízené větrání bych si pořídil znova. Nicméně několik postřehů z užívání bych uvedl:

1. Před koupí mi bylo řečeno, že v letním období lze použít na noční předchlazení domu. Větrání se nastaví na dobu, kdy je nejvíce chladno a jednotka vyvětrá tímto chladným vzduchem. Tohle bohužel nefunguje. Pokud např. budete mít přes léto doma 24 °C a v noci nad ránem bude venku 18 °C, nepodaří se teplotu doma ochladit víc než o jeden stupeň. Stěny jsou naakumulované a zkrátka se to nestihne.

Pozn. výrobce: Bohužel většina klientů nerozlišuje při chlazení/zchlazování, zda se jedná pouze o teplotu přívodního vzduchu, anebo jakým vzduchem a průtokem zajistí požadovanou teplotu v prostoru. Projektant by měl upozornit, co jim systém přinese. Pro řízení vnitřní prostorové teploty v domech slouží řada jednotek DUPLEX R_, která obsahuje nezávislou vnitřní cirkulaci s chladičem. Vychladit dům pouze větracím nočním vzduchem nedocílíme, pokud bude průtok pouze na hygienickém minimu.

Konkrétně jsme tomuto tématu věnovali v samostatném článku nazvaném Řízené větrání a chlazení dostupný zde.

2. V naší jednotce máme zapojeno topné těleso, pro aktivní ohřívání vzduchu v topném období. Jako uživatel se nemohu rozhodnout, zda jej vypnu nebo zapnu. U instalace se mě zeptali, zda ho zapojit chceme nebo ne. Nastavení je schováno v servisním menu, kam uživatel nemá přístup.

Pozn. výrobce: Zde je spíše chyba vysvětlení ze strany servisního technika, který chybně uvedl funkci. Pojmem TOPNÉ TĚLESO nedovedeme určit, zda
a) se jedná o pozici předehřívače (ten uživatel skutečně neovládá; prvek automaticky vyhodnocuje v provozu, zda je energie pro předehřev potřebná či nikoliv; zásah uživatele je tím pádem proti logice funkce) anebo

b) se jedná o pozici dohřívače (dohřívač je umístěn na přívodní větvi za rekuperační jednotkou; tento prvek může uživatel zapnout nebo vypnout). Tomuto prvku uživatel povoluje chod (chce dohřívat) nebo ho jednoduše blokuje (vypíná).

Doporučujeme: prověřit o jaký prvek se jedná a případně jej zprovoznit.

3. Chci-li vstoupit do naplánovaného větraní (program mi momentálně nevyhovuje), nemám možnost nastavit, jak dlouho se má moje nastavení držet, než dojde k přepnutí do automatického režimu. Například je nastaveno větrání na 30 %, manuálně zvednu výkon na 100 %, bohužel nemohu zvolit čas, po který se má upravené nastavení zachovat.

Pozn. výrobce: Opět není zcela pravdou a toto nastavení lze nastavit. Pro konkrétní představu budeme udržovat klientův příklad – nastaveno je 30 % výkonu, ale uživatel se rozhodně změnit na 100 %. Může změnu provést jako
a) Pouze změní výkon na ovladači – v ten moment se režim změní krátkodobě (po dobu intervalu, ve kterém došlo ke změně výkonu; tj. je nastaveno větrání 30 % od 17.00 do 19.00, pak do 19.00 výkon bude zvýšen, pak se končí). To je ochrana proti zapomětlivé obsluze. Kdyby došlo k opuštění domu, aby výkon 100 % nebyl držen několik dní, než si toho někdo všimne.
b) Pokud potřebuji nastavit výkon na konkrétní dobu – funguje v rekuperačních jednotkách režim PARTY a režim DOVOLENÁ. U těchto režimů rekuperační jednotka poběží nastaveným výkonem od data a hodiny (např. START 19.2.2019 v 16.00, STOP 20.2.2019 v 02:00; nastavení výkonu 100 %).
Je třeba, aby uživatel dohledal režim a ev. je využil.

4. Filtry v jednotce nepohlcují zápach. Nastavte si program tak, abyste si do domu nenatáhli zápach z venku, když bude některý ze sousedů podpalovat v kamnech.

Pozn. výrobce: Bohužel větrací jednotky nedokážou čerstvý vzduch vytvořit, jsou pouze nositelem venkovního vzduchu. Pokud je venkovní vzduch znečištěn, je možnost využít filtry s uhlíkem, či boxů s aktivním uhlím. Uhlí vzduch částečně upraví / zbaví pachů. S touto filtrací je nutné počítat již při projektu, protože představuje značnou tlakovou ztrátu.