Rozhovor s dalším majitelem využívajícím systém ATREA

Podrobnosti ke stavbě a použité technologii

Vlastník, paní L. z Příbrami, si v roce 2009 postavila dvoupodlažní nepodsklepený dům.

Hlavním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch–voda, napojené na akumulační nádrž IZT.

Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací a vytápění pomocí vzduchotechniky – jednotka DUPLEX RB.

Rozhovor s majitelem využívajícími systém ATREA

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodovala? Věděla jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Ano, věděla. Zvažovala jsem kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním, kdy z původního záměru zůstalo podlahové vytápění pouze ve vstupní hale a koupelně.

Proč jste si nakonec pořídila systém řízeného větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Systém teplovzdušného vytápění již několik let projektuji a nemám důvod o systému pochybovat, tak jsem jej zvolila i pro vytápění svého domu.

Jaké byly první zkušenosti se systémem větrání s cirkulací vzduchu s přitápěním? Je ovládání složité?
Ovládání je jednoduché, celoročně používám režim 3 – tzn. cirkulaci s omezením teploty vzduchu dle nastavení na regulátoru.

Pozn. výrobce: cirkulační jednotky obsahují více provozních režimů. Režim 1 – řízené větrání; režim 2 – cirkulace (vytápění) s větráním; režim 3 – pouze cirkulace (vytápění). V případě režimu 3 je navíc nastaveno periodické provětrávání prostoru (tj. minimální množství vzduchu, kterým se dle nastaveného intervalu do objektu dostává čerstvý vzduch). Je to zejména pro zajištění hygienického minima pro pohyb čerstvého vzduchu a aby nedošlo k tomu, že dům poběží neustále s vnitřním vzduchem.
V případě vyšších požadavků na větrání (typicky požadavek na odsávání z koupelen nebo z kuchyně) se jednotka automaticky přepne na příslušný režim (1 nebo 2 – dle nastavení uživatelů), aby zajistila požadované větrání v prostoru bez možnosti cirkulace pachů v domácnosti.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání?
Je to příjemné.

Co hlučnost zařízení - budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Systém máme umístěn v patře za dveřmi ložnice. Hluk není nijak obtěžující.

Jak jinak byste charakterizovala vlastnosti/charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Myslím, že už jsem to popsala výše...

Máte systém od roku 2009. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Jsme spokojeni. Systém je docela technicky náročný, ale vše běží úplně bez problémů (i v porovnání s ostatními zařízeními a systémy v domě), vlastně vše funguje perfektně bez sebemenšího zádrhelu od prvního spuštění až do teď.

Po zkušenostech, které máte - pořídila byste si řízené větrání znovu?
Ano. Možná bych více kombinovala s teplovodním podlahovým vytápění, ale to jen z důvodu většího komfortu – teplých nohou.

Pozn. výrobce: systémy teplovzdušného vytápění se u bytů a rodinných domů zpravidla kombinují s několika menšími otopnými tělesy nebo lokálním podlahovým vytápěním. Důvodem je eliminace pocitu sálavé složky, která u teplovzdušného vytápění chybí (prakticky chybí místo, odkud se teplo šíří) a takto umístěná otopná tělesa mají zejména psychický důvod. Další důvod je ryze praktický – sušení prádla a obuvi, lokální zvyšování teploty (v koupelnách nebo obývacím pokoji). Návrh otopných ploch a kombinace se řeší již v projektové fázi podle požadavků investora.