Rozhovor s dalším majitelem využívajícím systém ATREA

Podrobnosti ke stavbě a použité technologii

Vlastníci, manželé A. (Ústí nad Orlicí) si v roce 2018 postavili jednopodlažní bungalov.

Hlavním zdrojem pro otopnou soustavu jsou elektrické topné kabely.

Do daného objektu je navržen systém řízeného větrání s rekuperací pomocí vzduchotechniky – jednotky DUPLEX 380 ECV5.RD5.

Rozhovor s majitelem využívajícími systém ATREA

Mezi jakými zdroji vytápění jste se rozhodoval? Věděl jste od začátku o možnostech teplovzdušného vytápění a větrání?
Od samého začátku byly navrženy stropní topné fólie. Alternativou byly topné kabely, zalité do betonu v podlaze a jako další možnost topení spojené s rekuperací.

Proč jste si nakonec pořídili systém řízeného větrání? Kdo vás na tuto myšlenku přivedl?
Systému topných fólií jsme nakonec neuvěřili, že nám bude vyhovovat. Zvolili jsme tedy topné kabely, zalité v podlaze v kombinaci právě s rekuperací.

Jak vnímáte přidanou hodnotu řízeného větrání?
Vnímáme ji jednoznačně pozitivně, ať už co se týká větrání bez ztráty tepla v objektu, absolutní bezprašnost v interiéru a jako alergik je větrání s rekuperací ideální řešení.

Co hlučnost zařízení - budoucí vlastnící mají vyloženě obavy, že kvůli hluku nebudou moci spát nebo je bude obtěžovat. Jaké jsou vaše zkušenosti?
Zkušenosti jsou velice pozitivní a popravdě jsme také měli z hluku obavy. Nejvyšší hluk je ale pouze v běhu jednotky na maximum, při odsávání vlhkosti z koupelen, kuchyně nebo WC. Při větrání v noci nebo nad ránem není hluk prakticky slyšitelný – samozřejmě pokud je v domě absolutní ticho, je jednotka slyšitelná, ale při běžném provozu je hluk zanedbatelný a rozhodně neobtěžuje. Je ale velice nutné tento výkon nastavit.

Jak jinak byste charakterizoval vlastnosti/charakter řízeného větrání např. lidem, kteří tyto zkušenosti nemají?
Nejlépe je osobní zkušenost. Zajít si za někým, kdo má řízené větrání s rekuperací, ptát se, zkoumat, jestli by jeho požadavkům ten systém vyhovoval. Pro neznalého uživatele je dost obtížné pochopit, že vlastně vyvětrá celý dům a ztratí minimum jeho tepla. Zároveň při tomto větrání se do interiéru nedostane prach, pyl....

Pozn. výrobce: Pro technologické odsávání není zařízení navrženo a je v rozporu s doporučením výrobce. Při poruše a zjištění, že závada je na vině právě kvůli technologickému odsávání, nemusí se na zařízení vztahovat záruka.
Zařízení dozajista znatelně pomůže s vysoušením vlhkosti ze stavební činnosti, ale v tu dobu je vzduch silně znečištěný od stavební činnosti a prašnosti. Jejím provozem pak dojde k silnějšímu zanešení rozvodů vzduchovodů, které může následně vadit, nebo v horším případě může dojít přímo k poškození zařízení (např. při broušení SDK – zanešení ventilů a filtrů, ucpání částí motoru).

Máte systém od roku 2018. Jaké problémy se u systému během let vyskytly? Ev. jak dlouho trval servisní zásah?
Zatím vše bez problémů.

Po zkušenostech, které máte - pořídil byste si řízené větrání znovu?
ANO na 100 %.